Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 7/2023

Realizacja zamówień na rzecz Grupy Sony
19:23 19/04/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o powzięciu informacji o otrzymaniu przez Platige USA LLC. (spółka z siedzibą w USA, w której 75% udziałów posiada spółka Platige INC. w 100% zależna od Emitenta) serii zamówień, których przedmiotem jest zlecenie realizacji usług w zakresie efektów wizualnych na potrzeby realizowanego przez Grupę Sony pierwszego sezonu serialu Obliterated.

Wartość otrzymanych obecnie zamówień przekracza równowartość 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2022, natomiast łączna wartość wszystkich dotychczasowych zamówień dotyczących tego projektu osiągnęła obecnie równowartość ok. 9% ww. przychodów ze sprzedaży (wg kursów USD z dnia zlecenia poszczególnych zamówień). Zamówienia składane są pojedynczo, na podstawie bieżących uzgodnień, bez zawartej umowy ramowej. Termin realizacji wszystkich zleconych na dzień dzisiejszy prac przypada na trzeci kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz