Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 8/2023

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2022 rok
10:55 24/04/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9.276.132,47 zł został podzielony w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 4.058.833,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 1,15 zł na jedną akcję),

b) kwota w wysokości 5.217.299,47 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objętych zostało 3.529.420 akcji Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 12 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy