Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 5/2024

Zmiana adresu Emitenta
22:28 19/04/2024

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. otrzymał z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawiadomienie, iż w ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla budynku oznaczonego dotychczas numerem porządkowym 99A od ulicy Racławickiej (dotychczasowy adres Emitenta) ustala się numer porządkowy 4 od ulicy Władysława Szpilmana, przy czym zmiany adresu dokonuje się z urzędu w związku z nadaniem uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2024 r. obiektowi miejskiemu nazwy „ulica Władysława Szpilmana”.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego zmiana adresu siedziby nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

• Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

• Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy