Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2024

Otrzymanie zamówienia w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc
18:06 06/02/2024

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 6 lutego 2024 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów) podpisała zamówienie od Activision Publishing, Inc. z siedzibą w USA, na realizację utworów audiowizualnych (“Zamówienie”).

Wynagrodzenie przysługujące za realizację prac objętych Zamówieniem ma charakter kosztorysowy i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość ok. 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Prace objęte Zamówieniem będą realizowane w okresie do kwietnia 2025 roku.

Zamówienie zostało złożone w ramach zawartej w marcu 2021 r. umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych (“Umowa ramowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2021 z dnia 4 marca 2021 r. Od poprzedniego raportu bieżącego ESPI nr 19/2023 z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zamówień złożonych w ramach Umowy ramowej, Spółka otrzymała pojedyncze zamówienia o równowartości ok. 1% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego).

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy