Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2024

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:50 18/04/2024

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. zawiadomień od Pana Jarosława Sawko, Pana Piotra Sikory oraz od Moonlight Fundacja Rodzinna i Piotr Sikora Fundacja Rodzinna, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, złożonych na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienia dotyczą przeniesienia akcji Spółki w drodze darowizny przez Pana Jarosława Sawko do Moonlight Fundacja Rodzinna oraz przez Pana Piotra Sikorę do Piotr Sikora Fundacja Rodzinna.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Postawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy