Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Prawa kolumna – Akcjonariat

Akcjonariat

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 358 442,00 złotych i dzieli się na 3.584.420 akcji, w tym na:

 

SERIA RODZAJ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
A akcje imienne uprzywilejowane 1 405 000 2 810 000
B akcje imienne uprzywilejowane 455 000 910 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 440 000 440 000
F akcje zwykłe na okaziciela 199 420 199 420
G akcje zwykłe na okaziciela 240 000 240 000

 

Akcjonariusz Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 827 369
Piotr Sikora 1 715 744
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali 1 440 571

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Jarosław Sawko 1 827 369 33,56 %
w tym
bezpośrednio 1 823 369 33,49 %
pośrednio 4000 0,07 %
Piotr Sikora 1 715 744 31,51%
w tym
bezpośrednio 1 711 744 31,44%
pośrednio 4000 0,07%
Tomasz Bagiński 460 736 8,46 %
Pozostali 1 440 571 26,47 %
Razem 5 444 420 100,00 %

 

Akcjonariusz Liczba akcji
Jarosław Sawko 997 369
Piotr Sikora 885 744
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali 1 440 571

 

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Jarosław Sawko 997 369 27,83%
w tym:
bezpośrednio 993 369 27,71%
pośrednio 4000 0,11%
Piotr Sikora 885 744 24,71%
w tym:
bezpośrednio 881 744 24,60%
pośrednio 4000 0,11%
Tomasz Bagiński 260 736 7,27 %
Pozostali 1 440 571 40,20 %
Razem 3 584 420 100,00 %

 

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy