Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Prawa kolumna – Akcjonariat

Akcjonariat

Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 352 942,00 złotych i dzieli się na 3.529.420 akcji, w tym na:

 

SERIA RODZAJ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
A akcje imienne uprzywilejowane 1 405 000 2 810 000
B akcje imienne uprzywilejowane 455 000 910 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 440 000 440 000
F akcje zwykłe na okaziciela 144 420 144 420
G akcje zwykłe na okaziciela 240 000 240 000

 

Akcjonariusz Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 827 369
Piotr Sikora 1 715 744
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali 1 385 571

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Jarosław Sawko 1 827 369 33,91 %
Piotr Sikora 1 715 744 31,84 %
Tomasz Bagiński 460 736 8,55 %
Pozostali 1 385 571 25,70 %
Razem 5 389 420 100,00 %

 

Akcjonariusz Liczba akcji
Jarosław Sawko 997 369
Piotr Sikora 885 744
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali 1 385 571

 

 

AKCJONARIUSZ ŁĄCZNA ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Jarosław Sawko 997 369 28,26%
Piotr Sikora 885 744 25,10%
Tomasz Bagiński 260 736 7,39 %
Pozostali 1 385 571 39,25%
Razem 3 529 420 100,00 %

 

 

Wstecz