Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Akcjonariat

na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21 maja 2014 r.)

Akcjonariusz Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 944 000
Piotr Sikora 1 912 500
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali z udziałem poniżej 5% 865 621
Akcjonariusz Liczba akcji
Jarosław Sawko 1 094 000
Piotr Sikora 1 062 500
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali z udziałem poniżej 5% 765 621

 

 

Seria Rodzaj Liczba akcji liczba głosów
A akcje imienne uprzywilejowane 1 500 000 3 000 000
B akcje imienne uprzywilejowane 500 000 1 000 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 300 000 300 000
F akcje zwykłe imienne 37 857 37 857

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 094 000 1 944 000
Piotr Sikora 1 062 500 1 912 500
Tomasz Bagiński 260 736 460 736
Pozostali z udziałem poniżej 5% 765 621 865 621

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy