Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PI RND 24 08 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PI RND 24 08 2016

 

„na dostawę oscyloskopu cyfrowego sygnałów mieszanych, pakietu programowania współpracującego z oscyloskopem, precyzyjnego zasilacza laboratoryjnego, precyzyjnego multimetru stacjonarnegoa”

 

W ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-1079/15 pn. „Budowa systemu scenicznego do interaktywnego generowania scenografii cyfrowej w czasie rzeczywistym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIR.01.01.01-00-1079/15-00 z dnia 19. kwietnia 2016 r. Priorytet 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Platige Image S.A.
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
NIP: 524 20 14 184, REGON: 142983580, KRS: 0000389414

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych – 1 sztuka, pakiet oprogramowania współpracującego z oscyloskopem – 1 komplet, precyzyjny zasilacz laboratoryjny – 2 sztuki, precyzyjny multimetr stacjonarny – 2 sztuki
o poniższych specyfikacjach:

a) Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych MSO spełniający poniższe wymagania:

 • oscyloskop sygnałów mieszanych MSO, wraz z niezbędnymi akcesoriami do uruchomienia,
 • wyjście sygnału synchronizacyjnego: minimum 1,
 • ilość kanałów dla sygnałów analogowych: min. 4,
 • pasmo przenoszenia: min. od DC do co najmniej 500MHz,
 • sprzężenie każdego kanału analogowego: AC, DC, GND,
 • impedancja wejściowa dla kanałów sygnałów analogowych: przełączalna cyfrowo 1MOhm/50Ohm/75Ohm ± 1%,
 • maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe dla kanałów analogowych: nie mniej niż 300V RMS dla 1 MOhm i nie mniej niż 5V dla 50Ohm,
 • szybkość próbkowania kanałów analogowych: min. 2 x 2.5GS/s, min. 4 x 2.5GS/s,
 • czułość wejściowa kanałów analogowych: co najmniej 5mV/działkę w całym zakresie pasma analogowego,
 • rozdzielczość przetworników wejść analogowych: co najmniej 8 bitów,
 • pamięć wbudowana dla kanałów analogowych: min. 10Mpts na kanał,
 • sondy analogowe pasywne, min. 4 szt. pracujące w pełnym paśmie oscyloskopu i pojemności poniżej 4pF,
 • możliwość podłączenia sond aktywnych, z możliwością zdalnej programowej zmiany zakresu pomiarowego,
 • możliwość wykonywania testów limitowych,
 • możliwość automatycznego pomiaru mocy z wykorzystaniem opcjonalnych sond ( z możliwością dokupienia ich w późniejszym czasie),
 • liczba wejść pomiarowych wysokiej częstotliwości (RF): nie mniej niż 1 na złączu typu „N”,
 • możliwość podłączenia sondy aktywnej ( z możliwością dokupienia w późniejszym czasie),
 • funkcja wejściowa sygnału wysokiej częstotliwości: wbudowany analizator widma sygnałów wysokiej częstotliwości,
 • zakres częstotliwości pracy wbudowanego analizatora widma: co najmniej 9kHz do 500MHz, z możliwością rozbudowy do 3GHz( z możliwością dokupienia w późniejszym czasie),
 • pasmo chwilowe akwizycji w czasie rzeczywistym (RT) dla wbudowanego analizatora widma: co najmniej 500MHz,
 • poziom odniesienia nie gorszy niż -130dBm do +20dBm,
 • ilość kanałów dla sygnałów cyfrowych: min. 16, w tym komplet akcesoriów,
 • obsługiwane parametry elektryczne wejść cyfrowych: TTL, CMOS, ECL, PECL oraz zdefiniowana przez użytkownika,
 • szybkość próbkowania kanałów cyfrowych: co najmniej 8.25GSa/s (rozdzielczość 121,2ps),
 • wbudowany multimetr 4.5 cyfry dla sygnałów AC/DC, AC+DC RMS,
 • wbudowany częstotliwościomierz 5 cyfr,
 • możliwość zapisu przebiegów na pamięci przenośnej USB,
 • interfejs komunikacyjny USB i Ethernet,
 • oprogramowanie do pracy zdalnej,
 • rozdzielczość nominalna wbudowanego ekranu min. 800×480, kolorowy o rozdzielczości większej niż 8”,
 • możliwość podłączenia zewnętrznego monitora, np. XGA,
 • szeroki zakres zasilania 100-240 V, 50-60 Hz,
 • waga nie większa niż 4,3 kg,
 • świadectwo kalibracji oscyloskopu oraz możliwość kalibracji co zadany okres czasu,
 • gwarancja: minimum 36 miesięcy,
 • produkt fabrycznie nowy, nie refabrykowany, nie odnawiany.

b) Oprogramowanie współpracujące z produktem określonym w pkt. 1:

a) oprogramowanie zarządzające generatorem arbitralnym,

 • 13 predefiniowanych sygnałów wzorcowych,
 • generator sygnałów o paśmie min. 50 MHz,
 • minimalna długość generowanego przebiegu 128 kPoints,
 • generator częstotliwości próbkowania nie mniejszy niż 250 MS/s,

b) oprogramowanie dekodujące magistrale i zarządzające wyzwalaniem dla magistral I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, oraz Audio,

c) oprogramowanie do obsługi sygnałów cyfrowych minimum 16 na warstwie fizycznej wraz z wymaganymi sterownikami,

c) Precyzyjny zasilacz laboratoryjny, programowalny spełniający poniższe wymagania:

 • Zasilacz programowalny o mocy wyjściowej całkowitej, nie mniejszej niż 70W, wraz z niezbędnymi akcesoriami do uruchomienia,
 • 3 regulowane wyjścia napięciowe, o parametrach nie gorszych niż:
  • o kanał 1 z 3:
   • zakres napięć/prądu wyjściowego: 0 do +6VDC / 0 do 5A,
   • rozdzielczość regulacji napięcia/prądu wyjściowego : 0.5mV/0.5mA,
   • rozdzielczość odczytu napięcia/prądu wyjściowego: 0.5mV/0.5mA,
   • rozdzielczość pomiaru napięcia/prądu wyjściowego: 1mV/1mA,
  • o kanał 2 z 3:
   • zakres napięć wyjściowego: 0 do +25VDC / 0 do 1A,
   • rozdzielczość regulacji napięcia/prądu wyjściowego: 1.5mV/0.1mA,
   • rozdzielczość odczytu napięcia/prądu wyjściowego: 1.5mV/0.1mA,
   • rozdzielczość pomiaru napięcia/prądu wyjściowego: 10mV/1mA,
  • o kanał 3 z 3:
   • zakres napięć wyjściowego: 0 do -25VDC / 0 do 1A,
   • rozdzielczość regulacji napięcia/prądu wyjściowego: 1.5mV/0.1mA,
   • rozdzielczość odczytu napięcia/prądu wyjściowego: 1.5mV/0.1mA,
   • rozdzielczość pomiaru napięcia/prądu wyjściowego: 10mV/1mA,
 • Zakres regulacji obciążenia nie gorszy niż ±0.01% + 2mV i ±0.01% + 250uA; ± (% output + offset),
 • Zakres regulacji linii nie gorszy niż ±0.01% + 2mV i ±0.01% + 250uA; ± (% output + offset),
 • Niski poziom szumów dla zakresu co najmniej 20 Hz do 20MHz, przy wysterowaniu:
  • o napięciowym poniżej 350uVrms / 2mVpp,
  • o prądowym poniżej 2mArms dla kanału 1 z 3, oraz < 500uArms dla pozostałych,
  • o przy pracy wspólnej kanału 2 i 3 z 3, poniżej 1.5uArms,
 • Zapewniona dokładność po 12 miesiącach pracy, ± (% output + offset), nie gorsza niż:
  • o kanał 1 z 3:
   • regulacji: 0.1% + 5 mV/ 0.2% + 10 mA,
   • odczytu: 0.1% + 5 mV/ 0.2% + 10 mA,
  • o kanał 2 i 3 z 3:
   • regulacji: 0.05% + 20 mV/ 0.15% + 4 mA,
   • odczytu: 0.05% + 10 mV/ 0.15% + 4 mA,
 • Interfejs komunikacyjny do pracy zdalnej minimum: RS232 lub USB
 • Świadectwo kalibracji zasilacza oraz możliwość kalibracji co zadany okres czasu,
 • Gwarancja: minimum 36 miesięcy,
 • Produkt fabrycznie nowy, nie refabrykowany, nie odnawiany.

d) Precyzyjny multimetr stacjonarny, programowalny spełniający poniższe wymagania:

 • precyzyjny multimetr cyfrowy 6,5 cyfry Truevolt lub równoważne DMMs wraz z niezbędnymi akcesoriami do uruchomienia,
 • podstawowa dokładność napięcia mierzonego, nie gorsza niż 30ppm
 • maksymalny ilość odczytów nie gorsza niż 5000/s, z możliwością opcjonalnego rozszerzenia do 50000/s
 • pamięć odczytów nie mniejsza niż 50000, z możliwością opcjonalnego rozszerzenia do co najmniej 2000000,
 • Parametry dla pomiarów elektrycznych, nie gorsze niż:
  • zakres napięcia mierzonego DC/AC: 100mV do 1000V,
  • zakres prądu mierzonego DC/AC: 100uA do 3A,
  • pomiar 2 i 4 przewodowy rezystancji: 100Ohm do 1000MOhm,
  • pomiar ciągłości, przewodzenia diody,
  • pomiar częstotliwości sygnały mierzonego: 3Hz do 300kHz,
  • pomiar temp. z wykorzystaniem zewnętrznego czujnika: RTD/PT100, termistor
  • pomiar pojemności: 1nF do 100 uF
 • Dokładność pomiarów wielkości elektrycznych co najmniej równoważna, jak w KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34465A
 • Wyświetlacz graficzny, kolorowy LCD o przekątnej co najmniej 4”, z możliwością wizualizacji dodatkowych informacji w postaci graficznej, takich jak bargraf, histogram,
 • Interfejs komunikacyjny do pracy zdalnej minimum: USB, LAN/LXI Core, opcjonalnie możliwość rozszerzenia o interfejs GPIB,
 • świadectwo kalibracji zasilacza oraz możliwość kalibracji co zadany okres czasu,
 • gwarancja: minimum 36 miesięcy,
 • produkt fabrycznie nowy, nie refabrykowany, nie odnawiany.

1.1 Pozostałe wymagania:

a) Termin dostawy przedmiotu zamówienia – nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 8 tygodni od dnia podpisania umowy; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy.

b) Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

c) Termin płatności minimum 3 tygodnie.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.

2. Oferta musi:

 • Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. PI RND 05 08 2016

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

 • złożenie oferty w odpowiednim terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.

2. Kryterium oceny ofert:

 • Cena 100%

3. Sposób dokonywania oceny:

Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen – 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen – 0 pkt;
 • pozostałe: 10 – (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 8 tygodni od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 31.08.2016r. godz. 23.59 CET.

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mzarzycki@platige.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa w terminie podanym w pkt. 1, część VII.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

www.platige.com
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres email, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie oraz zostanie opublikowana na stronach wskazanych w punkcie VII ust. 6 powyżej.

IX. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wyboru oferty lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Mikołaj Zarzycki pod adresem email:mzarzycki@platige.com

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy