Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Walne zgromadzenie 7/11/2018

 

Akcjonariat

na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5 października 2018 r.)

Akcjonariusz Liczba głosów
Jarosław Sawko 1 922 869
Piotr Sikora 1 858 166
Tomasz Bagiński 460 736
Pozostali 863 229
Akcjonariusz Liczba akcji
Jarosław Sawko 1 092 869
Piotr Sikora 1 028 166
Tomasz Bagiński 260 736
Pozostali 763 229

 

 

SERIA RODZAJ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
A akcje imienne uprzywilejowane 1 405 000 2 810 000
B akcje imienne uprzywilejowane 455 000 910 000
C akcje zwykłe na okaziciela 500 000 500 000
D akcje zwykłe na okaziciela 345 000 345 000
E akcje zwykłe na okaziciela 440 000 440 000

 

 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
Piotr Sikora 1 028 166 1 858 166
Jarosław Sawko 1 092 869 1 922 869
Tomasz Bagiński 260 736 460 736
Pozostali 763 229 863 229
Razem 3 145 000 5 182 857

 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy